© AchieveGlobal - United Business Development Sp. z o.o
ul. Krasińskiego 41 A, 01-755 Warszawa
Tel.: (+48 22) 379 01 00, Fax: (+48 22) 833 93 13, E-mail: achieveglobal@ubd.pl
Zachęcamy do ponownych odwiedzin serwisu: www.achieveglobal.pl

Lider w każdym z nas

Sprawdź jakim jesteś liderem, wypełniając test!

Wypełnij TEST!

Wyobraź sobie , że każdy pracownik robi wszystko, by pomóc swojej firmie osiągnąć założone cele. Słowem - wyobraź sobie organizację, w której każdy jest liderem.

Jeśli jedynym, co przychodzi Ci na myśl, jest chaos i dezorientacja - pomyśl o tym raz jeszcze! Poszerzenie kręgu osób zdolnych podejmować samodzielne działania w poczuciu odpowiedzialności za całą organizację przekłada się na podwyższoną efektywność i lepsze rezultaty biznesowe. Motywacja, zaangażowanie, inspiracja - tak właśnie działa powszechne przywództwo.

"Lider w każdym z nas" to tytuł książki oraz hasło towarzyszące tzw. modelowi powszechnego przywództwa. Model powstał w wyniku przełomowego badania, którym objęto 2000 osób reprezentujących 450 różnych organizacji i przedsiębiorstw. Dotyczyło ono szeregu zdarzeń, w których pracownicy różnych szczebli podejmowali działania przywódcze. Na tej podstawie wyłonionych zostało pięć strategii stanowiących fundament modelu powszechnego przywództwa, nazwanego przez autorów modelem CLIMB:

Skuteczne funkcjonowanie na współczesnych rynkach wymaga od firm większej elastyczności, wiedzy i zdolności dopasowywania się do zmiennych warunków ekonomicznych. Potrzeba więc, by każdy odkrył w sobie lidera.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o powyższym modelu, poznać praktyczne zastosowania poszczególnych strategii oraz uzyskać odpowiednio dobrany zestaw narzędzi budujących kompetencje lidera (m.in. umiejętność prezentowania własnych poglądów, proaktywne słuchanie, okazywanie uznania, zarządzanie priorytetami, przechodzenie od konfliktu do współpracy, rozpoznawanie i zaspokajanie niewypowiedzianych potrzeb Klienta) zapraszamy do lektury książki "Lider w każdym z nas". Możesz ją nabyć w naszej księgarni.

Zapraszamy na zakupy!