© AchieveGlobal - United Business Development Sp. z o.o
ul. Krasińskiego 41 A, 01-755 Warszawa
Tel.: (+48 22) 379 01 00, Fax: (+48 22) 833 93 13, E-mail: achieveglobal@ubd.pl
Zachęcamy do ponownych odwiedzin serwisu: www.achieveglobal.pl
Personel i zarządzanie
Nr 2, luty 2005
Magdalena Wróbel, trener-kosultant AchieveGlobal

Jak doskonalić umiejętności interpersonalne i przywódcze?

W mojej firmie przeprowadzono ocenę pracowniczą. Otrzymałem informacje zwrotne od przełożonych i podwładnych, i te ostatnie najbardziej mnie zaskoczyły. Otóż wysoko ocenili oni moje kompetencje techniczne oraz koncepcyjne - co w dziale informatycznym wydaje się najistotniejsze - wskazując na niedociągnięcia dotyczące działań komunikacyjnych. Miałem wrażenie, a pracuję z tymi ludźmi od lat, że potrzebują dużej samodzielności i mają dobre rozeznanie firmy, rynku oraz swoich możliwości. A tu okazuje się, że to za mało dla codziennej motywacji i uświadomienia ich roli w firmie. Zależy mi na tym, by podwładni wiedzieli, że będę wspierał ich działania i chcę, żeby pozytywnie oceniali moje kompetencje przywódcze. Co mam zrobić, aby te kompetencje rozwijać, zachowując dobre relacje ze swoimi pracownikami?

Jeśli przyjrzymy się współczesnym organizacjom, to w ich funkcjonowaniu pierwszoplanową rolę odgrywa coraz lepiej wykształcony i świadomy swojego postępowania personel. Menedżerowie, aby skutecznie nim zarządzać oraz budować swój autorytet, muszą posiadać wiedzę i umiejętności właściwe dla branży, w której działa firma. Jeszcze istotniejsza jest dziś umiejętność pracy z ludźmi. Wyniki najnowszych badań dotyczących osób na stanowiskach kierowniczych wskazują, że znaczenie umiejętności interpersonalnych i koncepcyjnych wzrasta wraz z pozycją zajmowaną w organizacji, natomiast umiejętności technicznych - proporcjonalnie spada.*

Wielu ludzi sądzi, że umiejętności interpersonalne są mało ważne. Ale ich wykorzystanie to więcej niż tylko dobre porozumiewanie się. Mają one ogromny wpływ na funkcjonowanie całej firmy. Jeśli wiesz, jak reagować na innowacyjne pomysły pracowników, jak udzielać im informacji zwrotnych korygujących odstępstwa od wyznaczonej strategii, jak pomagać im w spełnieniu kluczowych potrzeb, jak podejmować przemyślane decyzje na podstawie otrzymanych informacji oraz jak pomagać podwładnym dostrzec, że ich działania wpływają na efekty przedsiębiorstwa, to oznacza, że jesteś dobrym przełożonym, który może osiągać mierzalne rezultaty.
W przeszłości uważano, że gdy menedżer awansuje w organizacji, to większą rolę odgrywają jego umiejętności koncepcyjne. Dziś okazuje się, że w takim przypadku równie istotne są umiejętności interpersonalne. Skuteczne zarządzanie w dzisiejszym skomplikowanym świecie organizacji i zachowanie równowagi, kiedy stoisz jedna nogą na brzegu "strategicznym", a drugą na "codziennym" - wymaga stałego i świadomego wykorzystywania umiejętności interpersonalnych oraz demonstrowania cech i zasad prawdziwego przywódcy.

PIĘĆ CECH PRZYWÓDCZYCH

W badaniach nad przywództwem, przeprowadzonych przez AchieveGlobal, wyróżniono pięć cech potrzebnych menedżerom-przywódcom do osiągnięcia sukcesu zawodowego i osobistego.

1. Nastawienie na współpracę
Przywódcy dobrze wiedzą o tym, że najlepsze plany i produkty powstają w wyniku działań zespołowych. Dlatego szanują opinię innych osób na temat swoich koncepcji i zależy im na ocenie zgłaszanych przez siebie propozycji. Jest dla nich oczywiste, że choć współpraca wymaga czasu i wysiłku, to motywuje ludzi do działania i dawania z siebie tego, co najlepsze.

2. Kreatywność
Liderzy zdają sobie sprawę z tego, że zawsze istnieją nowe, różnorodne sposoby działania. Dlatego starają się być innowacyjni i wykorzystują nadarzające się okazje do wprowadzenia w życie swoich pomysłów. Rozwiązują problemy i likwidują wszelkie przeszkody, które utrudniają im realizację planów.

3. Kompetencje i kwalifikacje
Przywódcy rozumieją, że tylko połączenie umiejętności technicznych, koncepcyjnych i interpersonalnych pozwala osiągać dobre wyniki. Uczenie się jest dla nich procesem trwającym całe życie. Dlatego nie unikają trudnych zadań i wyzwań biznesowych, starając się cały czas doskonalić swoje kompetencje i kwalifikacje.

4. Działanie z wizją
Przywódcy mają klarowną wizję tego, co zamierzają osiągnąć w przyszłości dla siebie, swoich podwładnych i współpracowników. Potrafią zaangażować ich w tworzenie planów, które w przyszłości przyniosą konkretne korzyści całej firmie. Inspirują innych i zachęcają do uczestnictwa we wspólnych działaniach oraz brania odpowiedzialności za realizację celów i wyników.

5. Przestrzeganie zasad
Przywódcy wyznają wartości organizacji i postępują zgodnie z nimi. Wiedzą, że ich reputacja oraz to, w jaki sposób są postrzegani, ma znaczenie dla ich własnego sukcesu oraz sukcesu firmy.

Rada
Analizując powyższe cechy, postaraj się odpowiedzieć na pytanie, w którym jesteś miejscu na drodze do bycia przywódcą dla twoich ludzi. Przeczytaj raz jeszcze opinie wyrażone przez podwładnych w ocenie pracowniczej - ich wnioski w połączeniu z twoją refleksją pozwolą ci wytyczyć właściwe obszary rozwoju zawodowego.

* Stephen J. Zaccarro, "The nature of executive leadership: a conceptual and empirical analysis of success", American Psychological Association, Waszyngton 2001.

Do góry

Powrót